» » Seychelles

Sub zonal round

Seychelles 3 - 1 Mauritius 22-25 25-20 25-14 25-18
Seychelles 3 - 0 Mauritius 25-19 25-23 25-21
Seychelles 3 - 1 Mauritius 25-22 25-21 20-25 25-16

Zonal round

Seychelles 3 - 2 Mauritius 25-19 29-31 19-25 25-22 15-11
 
Feedback